e-mail: sekretariat@e-kompendium.pl | olkusz@sita.pl | tel.664183315 | tel.608313213 | Olkusz ul.Bóżnicza 12

Nuka metodą Krainy Baśni
Kraina Baśni to unikalna metoda nauki języków obcych dla najmłodszych ( od 2 do 9 lat) oparta na adaptacji najpiękniejszych bajek dla dzieci.
Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach ( do 6 osób) dwa razy w tygodniu po 60 minut w specjalnie przystosowanej do tego pracowni językowej.
W każdej chwili możliwy jest udział dziecka lub dziecka z rodzicem w bieżącej lekcji ( która jest niejako lekcją pokazową) celem zapoznania się z trybem zajęć i sposobem realizacji materiału. Nie organizujemy specjalnych lekcji pokazowych.
 
Nauka metodą tradycyjną
Kompendium- usługi edukacyjne ma w swej ofercie także kursy językowe dla dzieci z wybranego języka prowadzone metoda tradycyjną. Są to grupy do 6 osób dobierane wiekowo lub na podstawie poziomu znajomości języka.
Kursy językowe z reguły nastawione są na rozszerzanie umiejętności językowych i pogłębianie wiedzy a także naukę mówienia. Jeśli uczeń ma trudności z bieżącą nauką języków w szkole, wtedy polecamy korepetycje indywidualne lub grupowe mające na celu uzupełnianie wiedzy.
Nauka na kursach językowych opiera się na starannie dobranych materiałach dydaktycznych przy użyciu ciekawych form pracy z uczniem, mających na celu zwiększanie motywacji ucznia.

 

Korepetycje
Oferujemy wszechstronną pomoc dla uczniów w zakresie korepetycji z licznych przedmiotów, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę lub ją uzupełnić. Zapewniamy gruntowne przygotowanie do sprawdzianów, zaliczeń i egzaminów.