e-mail: sekretariat@e-kompendium.pl | olkusz@sita.pl | tel.664183315 | tel.608313213 | Olkusz ul.Bóżnicza 12

Uruchomiliśmy ofertę wykładów, szkoleń i warsztatów terapeutycznych dla rodziców, dziadków i opiekunów, a także dla pedagogów, nauczycieli, przedszkoli, internatów, burs i innych placówek integracyjnych, do których uczęszczają dzieci z dysfunkcjami a także Konsultacje w sprawach wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych w relacji rodzic - dziecko, coaching rodzicielski i wsparcie w postaci rozmów, szkoleń i warsztatów.

Warsztaty o wychowaniu, diagnoza funkcjonalna, nowoczesne zajęcia terapeutyczne, zajęcia pedagogiczne, ogólnorozwojowe z wykorzystaniem Metody Warnkego - trening lateralny oraz zajęcia dla osób z zaburzeniami mowy, trudnościami w czytaniu, pisaniu, EEG biofeedback, coaching rodzicielski.

Wykłady i warsztaty organizujemy w naszej placówce lub w miejscu wskazanym przez Klienta.

Zapraszamy również na szkolenia i warsztaty indywidualne a także indywidualne konsultacje i porady.

Proponujemy współpracę w ramach następujących form szkoleń i konsultacji:

Warsztaty o wychowaniu.

Miła atmosfera, małe grupy. Porozmawiamy o jasnych i ciemnych stronach wychowania, o dyscyplinie i jej braku, o posprzątanych pokojach i odrobionych lekcjach. O tym jak przeżyć będąc rodzicem.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel 533324242

Diagnoza funkcjonalna

Jeśli jakieś zachowania Twojego dziecka Cię niepokoją, masz wrażenie, że ich nasilenie jest niewspółmierne do wieku i poziomu rozwoju dziecka oraz sprawiają, że dziecko wyróżnia się na tle grupy rówieśniczej.

Diagnoza funkcjonalna ma na celu określenie poziomu funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwojowych.

Określa ona określa mocne i słabe strony dziecka, wskazuje deficyty oraz potencjał rozwojowy w takich sferach jak:

· funkcjonowanie społeczno-emocjonalne

· rozwój poznawczy

· kompetencje komunikacyjne

· motoryka i koordynacja wzrokowo-ruchowa

· naśladownictwo

· samodzielność i samoobsługa

Po zakończeniu procesu diagnostycznego na życzenie klient otrzymuje szczegółowy raport z przeprowadzonego badania. Zebrane dane służą przygotowaniu zindywidualizowanego programu terapeutycznego oraz pozwalają na szczegółową kontrolę postępów w półrocznych odstępach czasowych.

dzieciNowoczesne zajęcia terapeutyczne

Jeżeli u Twojego dziecka niepokoją Cię:

- zaburzenia rozwoju

- zaburzenia zachowania

- słaba koncentracja uwagi

- nadruchliwość, nadmierna impulsywność

- agresja, zachowania antyspołeczne

- stres, nieradzenie sobie w różnych sytuacjach życiowych

- problemy emocjonalne

- problemy okresu dojrzewania

Jeśli zmagacie się z

- emocjami

- lękiem

-problemami z nauką

- całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm)

Jeśli potrzebujesz

- wsparcia

- porady terapeutycznej

- pomocy w kryzysowej sytuacji

Zapraszamy na zajęcia pedagogiczne, ogólnorozwojowe z wykorzystaniem Metody Warnkego - trening lateralny oraz zajęć dla osób z zaburzeniami mowy, trudnościami w czytaniu, pisaniu.

Terapia z wykorzystaniem Metody Warnkego stosowana jest przy użyciu specjalistycznego sprzętu. U nas jest to sprzęt do treningu lateralnego mózgu. W sposób przyjemny i nieinwazyjny można za pomocą relaksacji słuchać muzyki, czytać, powtarzaç, uczyć się. Pacjent słyszy swój głos w słuchawkach, głos terapeuty z efektem tzw sztucznej głowy: dźwięki wędrują dookoła z ucha do ucha, z dwóch różnych kierunków. Celem jest poprawa koordynacji pracy mózgu.

Terapię wykorzystuję w pomocy pedagogicznej, a przeznaczona jest dla:

Dzieci i młodzież z zaburzeniami:

o czytania (np. dysleksja),

o pisania (np. dysortografia, dysgrafia),

o rozwoju mowy

o przetwarzania bodźców słuchowych.

Dorośli, którzy chcą:

o poprawić umiejętności czytania i pisania,

o opóźnić proces starzenia się słuchu,

o opóźnić pojawienie się procesów demencyjnych

O najnowszych badaniach nad skutecznością metody przeczytacie:

https://www.biomed.org.pl/efektywnosc-terapii-mw-wyniki-badania-2015.html

naukaPolecamy także EEG biofeedback, terapia o szerokim zastosowaniu m.in w zaburzeniach koncentracji, Terapia z wykorzystaniem Metody Warnkego stosowana jest przy użyciu specjalistycznego sprzętu. U nas jest to sprzęt do treningu lateralnego mózgu. W sposób przyjemny i nieinwazyjny można za pomocą relaksacji słuchać muzyki, czytać, powtarzaç, uczyć się. Pacjent słyszy swój głos w słuchawkach, głos terapeuty z efektem tzw sztucznej głowy: dźwięki wędrują dookoła z ucha do ucha, z dwóch różnych kierunków. Celem jest poprawa koordynacji pracy mózgu.

Terapię wykorzystuję w pomocy pedagogicznej, a przeznaczona jest dla:

Dzieci i młodzież z zaburzeniami:

czytania (np. dysleksja), pisania (np. dysortografia, dysgrafia), rozwoju mowy przetwarzania bodźców słuchowych.

Dorośli, którzy chcą:

poprawić umiejętności czytania i pisania, opóźnić proces starzenia się słuchu, opóźnić pojawienie się procesów demencyjnych

O najnowszych badaniach nad skutecznością metody przeczytacie:

https://www.biomed.org.pl/efektywnosc-terapii-mw-wyniki-badania-2015.htmlzachowania, snu, lękach, stresie, nerwicach, tikach, padaczce, i innych.

Coaching rodzicielski

Odbiorcy:

Rodzice, opiekunowie dzieci z trudnościami wychowawczymi.

Cele:

Zapoznanie uczestników z zasadami coachingu.

Nabycie umiejętności korygowania zachowań nieporządanych.

Przygotowanie do samodzielnego wdrażania poszczególnych strategii w pracy z dziećmi trudnymi.

Treści:

Diagnoza systemu rodziny.

Sposoby wyrażania miłości rodzicielskiej.

Rozwój przez zabawę.

Kmunikacja w rodzinie.

Pomoc w rozwoju funkcji rodzicielskich.

Pochwała.

Nagroda i kara.

Konsekwencja.

Jak rozwiązywać trudne sytuacje.

Nowoczesne technologie w terapii - EEGbiofeedback, Metoda Warnkego - pokaz metod.

Prowadzący:

Pedagog, certyfikowany terapeuta eegbiofeedback i Metody Warnkego, coach, trener edukacji włączającej, doradca zawodowy, specjalista od ADHD i zachowań trudnych. Założyciel Polskiego Towarzystwa ADHD w Polsce.

nauczycielkadzieci

Dla szkół, przedszkoli, domów dziecka, internatów i burs polecamy także następujące szkolenia:

Propozycje tematyczne.

1. Jak interesująco poprowadzić lekcję - wykład.

2. Jak zachować dyscyplinę w klasie szkolnej- wykład lub w forma szkolenia.

3. ADHD - prawidłowa diagnoza i terapia - wykład lub forma szkoleń.

4. Fakty i mity na temat ADHD - wykład.

5. ADHD - nadpobudliwość psychoruchowa, praca z dzieckiem w domu, szkole - wykład lub forma szkolenia.

6. Profilaktyka agresji w szkole - wykład.

7. Dobre relacje - czy da się wychować bez karania? - wykład lub forma szkoleń.

8. Całościowe zaburzenie rozwoju - prawidłowa diagnoza i terapia - wykład.

9. Dobra Polska Szkoła Sobotnia - jak prowadzić szkołę by podnieść jej jakość - wykład.

10. Nowoczesne formy w terapii i pomocy psychologiczno pedagogicznej: Terapia EEGbiofeedback, Metoda Warnkego, Kinezjologia Edukacyjna - wykład.

11. Pozytywna dyscyplina - warsztat dla rodziców.

Jeśli maja Państwo zapotrzebowanie na temat szkolenia nie ujęty w tej ofercie prosimy o sugestię. Tematy te są jedynie przykładowe i nie stanowią całości oferty.

Dysponujemy zapleczem technicznym i kadrowym do przeprowadzenia warsztatów i wykładów o tematyce wybranej przez Klienta.

Terminy szkoleń jesteśmy w stanie dopasować do Państwa potrzeb i możliwości.

Szkolenia i wykłady organizowane są w Kamienicy Marszałkowskiej w Olkuszu przy ul. Bóżniczej 12 lub we wskazanym przez Państwa miejscu.

Koszt szkoleń kalkulowany jest indywidualnie.

W celu rezerwacji terminu szkolenia prosimy o zapisy drogą meilową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie. 664183315, 533 324242

Przykładowe konspekty wykładów

NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA (ADHD) -
FAKTY I MITY

(5 godzin dydaktycznych lub więcej)

Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej jest wyzwaniem dla każdego rodzica. Objawy ADHD u dziecka utrudniają rodzinie jej prawidłowe funkcjonowanie, a samemu dziecku osiąganie sukcesów w nauce, wśród rówieśników czy pozbycie się łatki „niegrzecznego’’ dziecka. Warsztat ten ma za zadanie przedstawienie skutecznych metod kompleksowej pracy z dzieckiem z ADHD – uwzględniającej pracę na pozytywach, modyfikowanie zachowań dziecka. W warsztacie znajdą się również wskazówki dotyczące kontaktów ze szkoła i praw dziecka z ADHD.

Odbiorcy:

Pedagodzy, nauczyciele, rodzice dziecka z ADHD, prawni opiekunowie, osoby na co dzień zajmujące się takim dzieckiem.

Cele:

· Zapoznanie uczestników ze zjawiskiem nadpobudliwości psychoruchowej.

· Nabycie umiejętności korygowania objawów nadpobudliwości. Przygotowanie do samodzielnego wdrażania poszczególnych strategii

Treści:

· Syndrom nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi – opis zjawiska.

· System wsparcia, rodzaje terapii

· Metody pracy na pozytywach.

· Modyfikacja zachowań – system zasad i konsekwencji, oraz zasady radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

· Jakie są prawa dziecka z ADHD?

· Nowoczesne technologie w ADHD: EEGbiofeedback - pokaz metody

Miejsce:

· Szkolenie odbywa się dla grupy osób z danej placówki na jej własnym terenie.

· Czas trwania: 5 godz. dydakt. – jeden dzień szkoleniowy

Zajęcia mogą odbywać się w dni powszednie lub weekendy.

Zaświadczenia:

Certyfikat uczestnictwa

Prowadzący:

Pedagog, terapeuta, coach, trener edukacji włączającej.

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ksiazki

EEGbiofeedback
nowoczesna forma terapii poprawiająca funkcje mózgu

(wykład)

EEG Biofeedback jest metodą pozwalającą kontrolować procesy zachodzące w organizmie. Uczy panowania nad swoimi reakcjami, pomaga odpowiednio się relaksować i radzić sobie w trudnych sytuacjach. Do treningu wykorzystywana jest komputerowa technika, za pomocą, której dokonuje się jakościowej i ilościowej oceny zapisu fal mózgowych z różnych części mózgu.

Cele:

· Zapoznanie uczestników z metodą EEGbiofeedback.

· Nabycie wiedzy dotyczącej możliwości terapii w różnego rodzaju zaburzeniach i jednostkach chorobowych.

Treści:

· Czym jest EEGbiofeedback.

· Historia Biofeedback-u.

· Zastosowanie terapii: epilepsja, tiki, udar mózgu, po wylewie, zaburzenia snu, emocji, ADHD, autyzm, zaburzenia koncentracji uwagi i pamięci, nerwowość, stres, lęki.

· EEGbiofeedback, a demencja.

· Jak wygląda sesja terapeutyczna, trening.

· Opis przypadków.

· Pokaz terapii.

Prowadzący:

Pedagog, certyfikowany terapeuta eegbiofeedback i Metody Warnkego, coach, trener edukacji włączającej, doradca zawodowy, specjalista od ADHD i zachowań trudnych, założyciel Polskiego Towarzystwa ADHD w Polsce.

Całościowe zaburzenia rozwoju -
prawidłowa diagnoza i terapia

(6 godzin dydaktycznych )

Dziecko z zaburzeniami rozwoju jest wyzwaniem nie tylko dla rodzica. Objawy u dziecka utrudniają rodzinie jej prawidłowe funkcjonowanie, a samemu dziecku osiąganie sukcesów w nauce, wśród rówieśników, to problem również dla nauczycieli i opiekunów. Warsztat ten ma za zadanie przedstawienie skutecznych metod kompleksowej pracy z dzieckiem z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju. W warsztacie znajdą się również wskazówki dotyczące diagnozy i interwencji terapeutycznych.

Odbiorcy:

Pedagodzy, nauczyciele, lekarze pierwszego kontaktu, pediatrzy, rodzice, opiekunowie, osoby na co dzień zajmujące się takim dzieckiem.

Cele:

· Zapoznanie uczestników z charakterystyką zaburzeń ze spektrum autyzmu

· Nabycie umiejętności korygowania objawów. Przygotowanie do samodzielnego wdrażania poszczególnych strategii i oddziaływań wychowawczych.

Treści:

· Charakterystyka zaburzeń ze spektrum autyzmu– zespół Retta, Dziecięce Zaburzenie Dezintegracyjne (DZA), Zespół Aspergera, autyzm.

· Diagnoza

· Funkcjonowanie dziecka w poszczególnych obszarach (intelekt, emocje, funkcjonowanie społeczne, komunikacja, specyficzne zainteresowania)

· Zaburzenia integracji sensorycznej

· Oddziaływania wychowawcze i edukacyjne.

· Terapia

· VB MAPP ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii

Miejsce:

· Szkolenie odbywa się dla grupy osób z danej placówki na jej własnym terenie.

· Czas trwania: 6 godz. dydakt. – jeden dzień szkoleniowy

Zajęcia mogą odbywać się w dni powszednie lub weekendy.

Zaświadczenia:

Certyfikat uczestnictwa

Prowadzący:

Pedagog, certyfikowany terapeuta eegbiofeedback i Metody Warnkego, coach, trener edukacji włączającej, doradca zawodowy, specjalista od ADHD i zachowań trudnych, założyciel Polskiego Towarzystwa ADHD w Polsce.

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak zachować dyscyplinę w klasie-
warsztaty dla nauczycieli, pedagogów

(5 godzin dydaktycznych )

Dyscyplina w klasie to temat najczęściej poruszany przez nauczycieli ale też przez samych rodziców. Ciągle słyszy się o uczniach, że brak im kultury, są leniwi, nie słuchają, stają się agresywni, itp. Jednak wszystkie te określenia to ogólniki i wcale nie muszą oznaczać problemów z dyscypliną. Co zatem jest brakiem dyscypliny i jak temu zaradzić?

Odbiorcy:

Nauczyciele, pedagodzy.

Cele:

· Rozpoznawanie zachowań naruszających dyscyplinę w klasie.

· Przygotowanie klasy do nauki dyscypliny.

Treści:

· Komunikacja niewerbalna.

· Zachowanie ucznia - omówienie.

· Reagowanie w sytuacjach konfrontacji.

· Reguły i konsekwencje.

· Szkolny system dyscyplinarny.

Miejsce:

· Szkolenie odbywa się dla grupy osób z danej placówki na jej własnym terenie.

Czas trwania:

· 5 godz. dydakt. – jeden dzień szkoleniowy (lub dwa popołudnia)

Zajęcia mogą odbywać się w dni powszednie lub weekendy.

Zaświadczenia:

Certyfikat uczestnictwa

Prowadzący:

Pedagog, certyfikowany terapeuta eegbiofeedback i Metody Warnkego, coach, trener edukacji włączającej, doradca zawodowy, specjalista od ADHD i zachowań trudnych, załozyciel Polskiego Towarzystwa ADHD w Polsce.

Edukatorzy:

Justyna Korolewicz pedagog, terapeuta, kulturoznawca, edukator, specjalista od kinezjoterapii edukacyjnej.

Pedagog, certyfikowany terapeuta eegbiofeedback i Metody Warnkego, coach, trener edukacji włączającej, doradca zawodowy, specjalista od ADHD i zachowań trudnych, założyciel Polskiego Towarzystwa ADHD w Polsce.

Teraupeuta prowadzący zajęcia

Pedagog, specjalista od nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Terapeuta EEGbiofeedback, Metody Warnkego, coach rodzicielski, trener edukacji włączającej.

Skończył Wyższą Szkołę Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach (wydział: pedagogika, resocjalizacja i polityka społeczna - studia wyższe; Instytut Psychologii Stosowanej – psychologia - (kurs). Społeczna Akademia Nauk w Łodzi:(wydział: pedagogika resocjalizacyjna z elementami doradztwa zawodowego i personalnego - studia wyższe), The University of Edinburgh: The Clinical Psychology of Children and Young People (psychologia kliniczna dzieci i młodzieży - kurs).

Był założycielem i do 2009 roku wiceprezesem Polskiego Towarzystwa ADHD; współtworzy Kampanię Społeczną ADHD Świat to za mało! Zasiadała w Senackiej Komisji Zdrowia oraz w Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży. Była współtwórczynią Zespołu ds. Opracowania Kompleksowego Programu Pomocy Dziecku z ADHD, który został powołany w Warszawie we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Dziecka. Była członkiem zespołu ds. tworzenia Narodowego Programu Środowisko i Zdrowie Dzieci CEHAP w Ministerstwie Zdrowia w 2009-2010 roku. Był członkiem zespołu ds. Działań na rzecz oświaty powołanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Obecnie jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, koordynatorem Polonijnego Dnia Dwujęzyczności w Wielkiej Brytanii. Jest współtwórcą projektu The Future of Education w Wielkiej Brytanii.